ფორსტერის ფარმაცევტული სუფთა ოთახი

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახის კარი

სუფთა ოთახის ნათურა

სუფთა ოთახის ფანჯარა

დამუშავების ოთახი