მეიჰუა ჯგუფის ამინომჟავის სუფთა ოთახი

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახის გრუნტი

სუფთა ოთახის კედელი და ჭერი

სუფთა ოთახის ფანჯარა

TEKMAX კონტროლის სისტემა