კანგიუანის ბიოლოგიური სუფთა ოთახი

AC Mahine ოთახი

საჰაერო მილების სისტემა

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახი სამუშაო ოთახი

პროცესი Mahinery

მილსადენის დამუშავების პროცესი