რანჰუის ბიოლოგიური სუფთა ოთახი

AHU ოთახი

ბიოლოგიური ლაბორატორია

სუფთა დერეფანი

სუფთა ოთახის გამშვები ფანჯარა

სუფთა ოთახის მილები

სუფთა ოთახის პროცესი მილები