ბოაო ბიო-ფარმაცევტული ინსულინის სახელოსნო

AHU ოთახი

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახის კარი და ფანჯარა

სუფთა ოთახის გრუნტი

ფარმაცევტული აპარატურა

მილსადენის სამუშაოები