Maiquer Food Co., სუფთა ოთახი

საჰაერო საშხაპე ოთახი

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახის კარი და ფანჯარა

სუფთა ოთახის ლაბორატორია

Სუფთა ოთახი

დამუშავების ოთახი